Category Archives: Uncategorized

Beginsel 4: ‘n Ouer wat aanvaar

‘n Ouer wat aanvaar

Soos God….

Die Bybel leer ons dat God ‘n Ouer is wat ons aanvaar.

Dit behels die volgende:

 • Al sou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem (Psalm 27:10). By God is daar altyd aanvaarding selfs al het die res van die wêreld by jou uitgestap het.
 • Kan ‘n vrou haar eie baba vergeet, haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie? Selfs al sou so iets kon gebeur, Ek sal jou nie vergeet nie. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer, Ek sien jou mure altyd voor my (Jesaja 49:15,16). God wil en kan jou nie vergeet nie, want jy is Syne! The Word on the street se weergawe hiervan laat jou die aanvaarding van God nog beter snap: Can a mother forget she’s got a baby smackbang in the middle of breastfeeding? Can she not care the child she pushed out? Maybe! But I won’t forget you. Your name is tattooed on my palms. The “reconstructed you” is always in My eyeline.
 • Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God  (Romeine 15:7). Die woord, aanvaar, beteken in oorspronklike Grieks “oop arms”… Jesus verwelkom ons met oop arms omdat Hy ons aanvaar as een van sy familielede.

In sulke voetspore moet goedgenoeg- (sagte-oë-) ouers volg…

 

‘n Storie…

 

Daar is ‘n wonderlike storie oor Thomas Jefferson, ‘n gewese VSA president. Hy en ‘n groep metgeselle het per perd deur die land gereis en hulle was genoodsaak om ‘n vol rivier oor te steek. Daar was ‘n man wat op die wal van die rivier die manne dopgehou het terwyl hulle een vir een op hulle perde die rivier oorgesteek het.

Toe Jefferson verbykom, het hy vir hom gevra of hy hom deur die rivier sal neem. Jefferson het sonder huiwering, dit gedoen en hom veilig na die anderkant geneem.

Een van Jefferson se metgeselle het toe aan die vreemdeling gevra: ”Sê vir my, waarom het jy die president bo ons gekies om jou oor te neem?” Verbaas het die man geantwoord: “Ek het nie geweet hy’s die president nie. Al wat ek weet is dat sekere gesigte sê Nee en ander gesigte sê Ja. Hy het ‘n Ja-gesig gehad!”

Sagte-oë-ouers het Ja-gesigte! Ja-gesigte wat met die aanvaarding van liefde en genade ingekleur is.

Goedgenoeg- (sagte-oë-) ouers wil hul kinders aanvaar, want…

  • hul besef aanvaarding beteken dat jy waardevol is nes jy is. Iemand sê JA sodat jy jou ware self kan wees. Dit beteken dat jou idees, woorde en dade ernstig opgeneem word aangesien dit iets van jouself vertel.  Jy kan dus met vrymoedigheid praat oor hoe jy voel en waarom jy so voel, want iemand gee genoeg om, om daarna te luister. Dit beteken nie dat daar nie van jou verskil gaan word nie, maar dat jy steeds veilig jouself mag wees!
 • Ons leef deur die waarheid van Thomas Merton se woorde: The beginning of love is to let those we love be perfectly themselves, and not to twist them to fit our own image. Otherwise we love only the reflection of ourselves we find in them.
 • Kinders wil net hê dat ouers hulle aanvaar vir wie hul is en nie wat hul kan doen nie. Geen kind wil ooit hoor dat hy of sy die odd one out in die familie is nie, of: hoekom is jy nie eerder soos jou suster of broer nie?

‘n Familie is die een plek waar ‘n kind nooit hoef te perform om aanvaar(baar) te wees nie. Hier kan ons ons maskers afhaal, want die familie is die plek waar dit veilig is om jou ware self, met jou goeie en minder goeie eienskappe, te wees.

 • The child benefits more from being valued than being evaluate Don Dinkmeyer
 • Daar bestaan nie iets soos die volmaakte kind nie, maar net die regte kind wat God vir julle gekies het. Netso kry jy nie ‘n volmaakte pa en ma nie – net die regte pa en ma. Daarom, in ‘n familie hoef jy nie te perform om aanvaar te word nie. Nee! Wie jy is, is goed genoeg.

Om oor na te dink… en te doen…

 

 • Staan een dag ‘n week aan elke familielid af as sy/haar spesiale dag. Dink aan maniere om daardie dag vir hom/haar spesiaal te maak..
 • Dink ‘n bietjie na oor iets wat jou kind(ers) die laaste dag of twee positief gedoen het en gee aan jou kind(ers) daaroor terugvoering.
 • Skryf vir jou kind(ers) ‘n brief van God, waarin jy al die goeie dinge wat God vir hom/haar gee, beskryf (Jes 43:1, Jes 43:4, Saf 3:17, 1 Kor 1:9, Hos 11:3, Hos 5:3, Jes 58:2, Ps 27:5, Klaag 2:19 en Hand 3:19).
 • Toe Thomas Edison, die beroemde ontdekker, ‘n klein seuntjie was, het sy onderwyser hom huistoe gestuur met ‘n briefie wat sê: “Jou kind is dom. Ons kan niks vir hom doen nie.”       Mevrou Edison het teruggeskryf: ”Jy verstaan nie my kind nie. Ek sal hom self leer.” Sy het! Ons weet almal wat van Thomas Edison geword het. Ondersoek julle familie. As een van die kind(ers) swaarkry, wie se kant kies julle? Is julle altyd aan al die ander mense se kant – die onderwysers, die vriende, die bure, of weet jou kind dat julle onvoorwaardelik hom/haar aanvaar? Probeer aan maniere dink om dit aan jou kind te wys.
Advertisements

Beginsel 3: ‘n Ouer wat verstaan

‘n Ouer wat verstaan

Soos God….

Die Bybel leer ons dat God ‘n Ouer is wat verstaan.

Dit behels die volgende:

 • Watter mens onder julle sal vir sy seun ‘n klip gee as hy brood vra, of ‘n slang as hy vis vra? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra? (Matteus 7:9-11)

Met hierdie woorde wil Jesus vir ons sê dat God, ons Hemelse Vader, ons verstaan én weet wat ons behoeftes is.

 • Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy is die Vader wat Hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid uitkoms gee (2 Korintiërs 1:3). The Word on the Street gee die tweede helfte van hierdie vers so weer: The God who loves you passionately and puts your arm round you, like a dad who understands.

 

 • Agter hierdie verstaan lê ook die begrip van luister.                                                                                                  U luister na my stem in die môre, Here, in die môre terwyl ek voor U verskyn en op U wag (Psalm 5:4). God luister na ons hart.                                                                                                                                               Die arm van die Here is nie te kort om te help nie en sy oor is nie te doof om te hoor nie (Jesaja 59:1) Die teksvers leer vir ons dat God altyd na ons luister (én ons wil help).

In sulke voetspore moet goedgenoeg (sagte oë) ouers volg…

Tydens onderhoude wat met tienerprostitute gevoer is, is onder andere hierdie vraag aan hulle gevra: “Is daar enigiets wat jy die meeste nodig gehad het en nooit gekry het nie?”

Feitlik almal se antwoord hierop was: ”Wat ek die meeste nodig gehad het, was iemand om na my te luister. Iemand wat genoeg omgegee het om net na my te luister.”

‘n Storie….

‘n Familie sit aan tafel by ‘n restaurant, gereed om hul bestellings te plaas. Die kelnerin kyk na die jong seun en vra: ”Wat bestel jy vandag?” Die seuntjie het entoesiasties geantwoord: ”Hamburger, chips en ‘n chocolate milkshake.”

Die ma onderbreek vinnig: ”Nee, bring vir hom hoender, ‘n gebakte aartappel en ‘n glas melk.” Tot almal se verbasing het die kelnerin die ma geïgnoreer en verder met die seuntjie gepraat:” So, jong man, dis ‘n hamburger, chips en chocolate milkshake vir jou?” “Ja, ja!” het die seuntjie uitgeroep. Hy het toe na sy ouers gedraai en met ‘n breë glimlag op sy gesig gesê: ”Is sy nie wonderlik nie! Sy dink ek is regtig!”

Goedgenoeg- (sagte-oë-) ouers wil hul kinders verstaan , want…

 • as ons wil hê ons kind(ers) moet ons verstaan, moet ons eers leer om ons kind(ers) te verstaan. Geen wonder dat Stephan Covey in sy boek, 7 Habits for highly effective people, dit een van sy “gewoontes” maak nie: Seek first to understand, then to be understood.
 • om iemand te kan verstaan moet ons eers leer om na daardie persoon se hele lewe te luister – na dit wat hy sê of selfs nié sê nie; dit wat hy doen of nié doen nie.
 • ons sal hierdie raad uit die Bybel moet navolg: My liewe broers, dít moet julle in gedagte hou: elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word nie (Jakobus 1:19).
 • verstaan beteken nie raadgee of oordeel nie! Die formule om te verstaan, is:

Luister na die ander persoon se storie.

Luister na die ander persoon se volle storie.

Luister na die ander persoon se volle storie eerste.

(Gen. George Marshall)

Om oor na te dink… en te doen…

 

  • Leer om ten minste een maaltyd per dag as gesin saam aan tafel te eet. Vra dan: “Wat was jou hoogtepunte én laagtepunte van hierdie dag?” Gee vir elkeen ‘n kans, maar moenie karring as een se antwoorde kort-af is nie. Luister na mekaar se antwoorde sodat ons ‘n verstaan van mekaar se lewe kan begin kry. Een van die ouers kan maar eerste begin…
 • Wat wil die Here deur die volgende storie aan jou as goedgenoeg- (sagte-oë-) ouer sê:                                                      Die skrywer, Charles Swindoll, vertel dat hy eenkeer in sy lewe toegegooi onder die werk en gestres was! Hy het gedurig na sy vrou en kinders gehap, sy kos afgesluk en was erg geïrriteerd met enige onderbreking.   

Kort voor lank het dinge in sy huis dié patroon gevolg van sy gejaagde lewe. Dit het regtig onuithoubaar vir almal geword. In daardie tyd kom sy jongste dogter, Colleen, na hom om aan hom iets belangrik wat by die skool gebeur het, te vertel. Sy het haastig begin praat: ”Pappa, ek wil vir jou iets vertel, maar ek sal dit baie vinnig vertel!”

Swindoll het skielik besef watter invloed sy leefstyl op die gesin gehad het en haar geantwoord: ”Skat, jy kan dit vir my vertel en jy hoef dit nie vinnig te vertel nie. Praat stadig.“

Hy vertel hy het tot vandag toe nóg nie haar antwoord vergeet nie: “ …nou luister dan stadig!”

 

 • Goedgenoeg- (sagte oë-) ouers werk volgens die platinum-reël: Doen aan ander wat hulle graag wil hê aan hulle gedoen moet word!                                                                                                                                    

 

Die platinum-reël waag dit om te luister na ander mense se harte. Ons wil dit waag om te sê dat om te luister na ‘n ander persoon se lewe,’n dieper ervaring van liefde is as net om te luister na jou eie lewe! Miskien is dit hoekom God aan ons twee ore gegee het – een om mee te luister na ons eie lewe en ‘n oor om te luister na ‘n ander persoon se lewe. As ons dit begin uitleef, sal mense om ons miskien vir die eerste maal beleef: ek word verstaan! Dis hoe sagte-oë-ouers tog bekend wil staan.

Beginsel 2: ‘n Ouer wat onvoorwaardelik liefhet

‘n Ouer wat onvoorwaardelik liefhet

 

Soos God…

Die Bybel leer ons dat God ‘n Ouer is wat onvoorwaardelik lief het.

Maar hoe kan Ek jou prysgee, Efraim? Hoe kan Ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan Ek jou vernietig soos Adma, met jou maak soos met Sebojim? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk.(Hosea 11:8)

By U alleen is daar liefde vir ‘n weeskind.Ek sal hulle ontrou genees. Ek sal hulle van harte liefhê... (Hosea 14:4,5)

God se onvoorwaardelike liefde…

 • is nie tydelik nie… dis ‘n ewige liefde (lees Jeremia 31:3)
 • is nie afhanklik van ons aanvaarding of goedkeuring daarvan nie (lees Romeine 8:38,39)
 • is nie afhanklik van hoe goed ons is nie. Selfs op ons slegste het Hy ons lief omdat Hy goed is (lees Romeine 5:8)
 • is nie ‘n geheim nie. Dit staan orals geskryf en dit word J-E-S-U-S gespel. Soms is dit net ons, mense, wat te blind is om dit agter te kom (lees Johannes 3:16)

In sulke voetspore moet goedgenoeg- (sagte-oë-) ouers volg…

‘n Storie…

In P.G du Plessis se toneelstuk, Siener in die Suburbs, sê Tiemie: ”Ma, ek wil nie soos ‘n hond vrek nie, ek wil van geweet wees!” Net soos Tiemie wil almal van ons spesiaal voel… almal van ons wil voel ons is geliefd en ons maak saak!

Tom was ‘n universiteitstudent wat baie geliefd was onder sy mede-studente. Hy was ‘n doodgewone jong man, behalwe… Tom het hierdie reuse geboortevlek aan die een kant van sy gesig gehad. Eendag skraap een van sy vriende die moed bymekaar en vra: ”Tom, hoe het jy dit reggekry om vrede te kon maak dat jy vir die res van jou lewe so ‘n vlek moet dra?”

Tom het geantwoord: ”Dit was my pa! Jy sien hy het van dag een af gesê: ”Seun, hierdie geboortemerk is waar ‘n engel jou gesoen het om jou spesiaal vir ons te merk. Jy is baie spesiaal vir my, wanneer jy in ‘n groep is, weet ek waar jy is, dat jy myne is!” My pa het dit soveel keer vertel dat ek later vir ander mense jammer gevoel wat nié so ‘n vlek het nie.

Onvoorwaardelike liefde laat almal spesiaal voel.

Goedgenoeg- (sagte-oë-) ouers het hul kind(ers) onvoorwaardelik lief, want…

 • ons kind(ers) moet dié soort liefde beleef wat God vir ons, sy kinders, het. Ons wil dit graag verduidelik aan die hand van ‘n toneel uit die komedie, Pee-Wee’s Big Adventure.

 

Pee-Wee voer die volgende gesprek met die kelnerin, Simone, wat hy langs die pad ontmoet:

Pee-Wee: “ …wat is jou grootste droom in die lewe?”

Simone: ”Ek wil graag in Parys bly.”

Pee-Wee: ”Simone, dis jou droom. Jy moet dit uitleef!”

Simone: “Ek weet jy is reg, maar… ”

Pee-Wee: “Maar wat? Almal wat ek ken het ‘n groot maar! Kom, Simone, laat ons praat oor jou groot maar!”

 • Goedgenoeg (sagte-oë) ouers wil hê hul kinders moet groot word sonder ‘n groot maar. Hulle moet besef ons het hulle onvoorwaardelik lief sonder enige groot maar as voorwaarde, byvoorbeeld: “maar as jy nie presteer nie” of “maar as jy droogmaak”. Goedgenoeg- (sagte-oë-) ouers het hul kind lief… PUNT.

Om oor na te dink ….en te doen

 

 • Lees 1 Korintiërs 13:4-8a. As jy die impak van hierdie woorde op jou lewe as ouer met sagte-oë regtig wil verstaan, haal die woord, liefde, uit en vervang dit met Jesus. Eers dan sal jy beleef en leef wat hier staan. Lees dit vir ‘n week lank so én bid dat die Heilige Gees jou sal help om 1 Korintiërs 13 vir jou kind(ers) te wees.

10 Beginsels van goedgenoeg- (of anders gestel, sagte-oë-) ouerskap – Beginsel 1

Beginsel 1: ‘n Ouer wat betrokke en beskikbaar is

 

Soos God…

Die Bybel leer ons dat God ‘n Ouer is wat altyd daar is.

…daar is niemand soos God nie, Hy ry deur die hemel om jou te kom help, in sy majesteit ry Hy op die wolke. Die ewige God is ‘n skuilplek, sy arms is altyd onder jou… (Deuteronomium 33:26-27a)

Ek het die Here altyd by my: omdat Hy by my is, sal ek nie struikel nie. (Psalm 16:8)

 

Waarlik, die Beskermer van Israel sluimer nie in nie en Hy slaap nie. (Psalm 121:4)

God het geen kantoorure nie. Hy is áltyd beskikbaar vir sy kinders. Daar is geen oomblik in die lewe wat God nie by jou teenwoordig is nie. Dit is vertroostend én verblyend én inspirerend!

In sulke voetspore moet goedgenoeg- (sagte-oë-) ouers volg…

‘n Storie…

Op ‘n dag besoek Jimmy se pa sy pre-primêre skool. Al die pappas was dié dag spesiaal genooi om die skooltjie te gaan besoek. Toe hy daar opdaag was Jimmy se pa geskok om te sien dat net ‘n handjievol van die ander pa’s opgedaag het. Om die waarheid te sệ, hy was die enigste ouer vanuit sy seun se klas wat teenwoordig was.

Nadat Jimmy en die ander kinders gevra is om in ‘n sirkel op die mat te sit, vra die onderwyseres al die kinders om elkeen iets spesiaals van hulle pa met die res van die klas te deel.

Een seuntjie het trots vertel: ”Wel, my pa is ‘n prokureur. Hy maak ‘n klomp geld en ons woon in ‘n groot huis.” ‘n Ander het weer vertel: ”Wel, my pappa is baie slim. Hy is ‘n professor by die universiteit en ‘n klomp belangrike mense ken hom.”

Uiteindelik was dit Jimmy se beurt. Hy het na sy pa gekyk, toe na die klasmaats en toe breed geglimlag en gesê: ”My pappa… my pappa is hier!”

Woody Allen, die komediant/akteur, het ’n baie waar ding kwytgeraak. Hy het gesê: “90% of life is just to show up!” Studies het getoon dat hoe meer tyd ouers saam met hul kinders deurbring (met ander woorde betrokke en beskikbaar is), hoe geringer is die kans dat hul kinders ernstige gedragsprobleme sal ontwikkel.

Goedgenoeg- (sagte-oë-) ouers is betrokke en beskikbaar vir hul kinders, want…

 • anders mis hul uit op die belangrike mylpale langs die pad.
 • kinders moet weet dat, ongeag hul gedrag en optrede, hulle ouers altyd daar vir hul sal wees.
 • hulle wil ‘n voorbeeld van betroubaarheid en getrouheid stel sodat kinders kan verstaan dat God ‘n miljoen keer meer só is.
 • Hulle help hul kinders die waarheid agter Albert Einstein se woorde verstaan: “Try not to become a person of sucess but rather a person of value.” Dit is iemand op wie jy kan staatmaak, want so iemand is betroubaar en getrou.

Om oor na te dink… en te doen…

 • Wat is die volgende mylpale wat op jou kind(ers) wag en hoe kan jy betrokke en beskikbaar vir hulle wees? Teken dit aan in jou dagboek, op jou selfoon of in jou rekenaar sodat jy “reminders” daarvoor kan ontvang. Daag op en skep so ‘n herinnering saam met jou kind.
 • Skryf ‘n brief aan jou kind wat hy/sy kan bêre waarin jy jou beskikbaarheid en betrokkenheid as ouer en versorger aan hom of haar belowe.

7 Slegte dinge wat goedgenoeg-ouers moet vermy: Laat kinders jóú drome vervul

fatherDaughter

7: Laat kinders jóú drome vervul

Prokrustes het ’n B&B langs ’n besige pad in Griekeland gehad. Hy was ’n man met ʼn vriendelike geaardheid wat daarvan gehou het dat dinge netjies en skoon is. Hy wou altyd gehad het dat sy gaste sy gasvrye plek fisies “meer perfek” (amper soos een van daardie volmaak-gevormde Griekse standbeelde) sou verlaat as toe hulle aangekom het.

Die meeste dae sou Prokrustes met sy lekkerruik-pyp op die stoep die gaste inwag. Dadelik het hy hulle laat tuis voel en ’n gevoel van veiligheid het oor hulle gesak wanneer hulle sy heerlike kos geproe asook hulle kamers gesien het.

Hy het die gaste altyd verseker dat die bed waarop hulle sou slaap, uniek was – dit het die persoon wat daarop geslaap het, presies gepas. Wat hy nie aan hulle verduidelik het nie, was hoe die bed gewerk het nie.

Nadat die gaste, moeg na ‘n dag se reis, aan die slaap geraak het, het Prokrustes sy gasvryheid gaan vervolmaak. ‘n Kort persoon is gerek totdat hy/sy die bed gevul het. As ’n lang persoon se liggaamsdele oorgehang het, is dit onmiddellik afgesny!

Daar is gesorg dat almal presies op die bed pas – met ‘n rekkery of deur amputasie. Wanneer sy gaste – hinke-pinke of verrek en seer – die volgende môre daar weg is, het hulle presies ingepas by die dimensies wat ’n “perfekte” Griek, volgens Prokrustes, moes hê…

Daar is ouers wat ly aan die Prokrustes-beginsel – daar is net een weg en dis húlle weg. Hoeveel keer het ons al gehoor van ongelukkige volwassenes wat ‘n loopbaan volg wat deur hulle ouers vir hulle gekies is (of liewer, op hulle afgedwing is)? Dit was hulle ouer se droom vir hulle, nie hulle eie droom nie. Die gevolg is ongelukkigheid en ‘n gevoel van betekenisloosheid.

Goedgenoeg-ouers glo nie dat een grootte almal pas nie. Sagte-oë-ouers glo dat God ons elkeen uniek gemaak het. Ons glo dat God drome vir ons kinders het en dis daardie drome wat sagte-oë-ouers hulle kinders mee moet help om te vervul. Sy drome stem ooreen met hoe Hy ons kinders bedraad het.

7 Slegte dinge wat goedgenoeg-ouers moet vermy: Nie as ʼn span saamwerk nie

Boy covering ears with hands while his parents arguing in the background

6: Nie as ʼn span saamwerk nie

Dit is verskriklik as ouers uit twee monde praat, want dan leer kinders vinnig om hulle ouers teen mekaar af te speel. Daar is niks so sleg soos ‘n ouer wat met die kinders teen ‘n ander ouer saamspan om eintlik so hulle guns te wen nie. Dit skep ’n verloor-verloor situasie – almal verloor. (Ons praat nie nou van onnatuurlike abusive situasies waar een ouer se kop uithak nie.)

SPAN staan mos vir Saam Presteer Almal Noemenswaardig.

Leer om dinge met mekaar uit te praat, veral waar julle verskil ten opsigte van die kinders se opvoeding omdat julle van ander hoeke na ʼn saak kyk. Onthou, daar is meer as een regte manier om na die lewe te kyk. Soms moet ʼn mens ook vir mekaar sê: “Ons stem saam dat ons hieroor verskil.” Goedgenoeg-ouers leer om mekaar se hande vas te hou én om uit dieselfde mond te praat.

As jy ʼn enkelouer is, onthou steeds SPAN staan vir Saam Presteer Almal

Noemenswaardig. Jy hét die hulp van jou Hemelse Ouer, bid daaroor en laat Hy jou die wysheid gee om met ander enkelouers te netwerk sodat jy op hierdie manier voel ook jóú hande word vasgehou.

Prediker 4 beklemtoon die belangrikheid van spanwerk: “Twee vaar beter as een. Hulle inspanning kom tot iets… Een alleen kan oorweldig word, twee saam kan weerstand bied. ‘n Driedubbele tou breek nie maklik nie” (vs.9,12).

7 Slegte dinge wat goedgenoeg-ouers moet vermy: Agter jou werk skuil

hiding behind desk

5: Agter jou werk skuil

‘n Man kom een aand moeg gewerk tuis. Hy voel geïrriteerd toe sy agtjarige seun hom by die deur inwag. Wat wil die kind nou weer hê, wonder hy.

“Pappa, kan ek vir jou ‘n vraag vra?”

“Ja,” antwoord die man kortaf.

“Hoeveel geld verdien Pappa per uur?” wou die seun weet.

“Vir wat wil jy weet?” antwoord die man kwaai.

“Ek wil net weet. Asseblief!” pleit sy seuntjie.

“R20,00!” blaf die man sommer ‘n simpel antwoord terug.

“O,” antwoord die seun, “kan ek by Pappa R10,00 leen asseblief?”

Toe het die man genoeg gehad en snou sy seun toe: “As die enigste rede vir jou simpel vraag is om weer geld uit my te kry om iets te koop, kan jy sommer nou die pad kamer toe vat. Terwyl jy daar is, kan jy sommer nadink oor jou selfsug! Ek werk lang, harde ure en het nie tyd vir kinderspeletjies wanneer ek by die huis kom nie.” Die seun het stil omgedraai en na sy kamer geloop.

Na ‘n uur of so het die man afgekoel en skuldig begin voel oor wat hy aan sy kind gesê het. Miskien het sy seun ‘n goeie rede gehad waarom hy die geld gevra het en R10,00 sal hom vir seker nie armer maak nie, het hy by homself gesit en dink.

Hy het na sy seun se kamer gegaan en ingeloer: “Slaap jy al?”

“Nee, Pappa,” het die antwoord van die bed se kant gekom.

“Ek is jammer dat ek so lelik met jou was,” het die man aan sy seun bely. “Hier is die R10,00 wat jy gevra het.”

Die seun het regop gespring en opgewonde gesê: “O, dankie, Pappa!” Hy het sy spaarbussie oopgemaak en al sy spaargeld op die bed uitgegooi. Versigtig het hy dit begin tel. Toe hy klaar was, het die seuntjie opgekyk en vir sy pa gesê: “Ek het nou R20,00. Kan ek ‘n uur van Pappa se tyd vir mý koop?”

Eina!

Onthou kinders spel liefde, T-Y-D!

Miskien is dit nou ʼn goeie tyd om te herkou aan die veelseggende woorde wat Stephan Covey kwytgeraak het: “How many people on their deathbed wish they’d spent more time at the office?” Besef jy hoe vinnig vul ’n werkgewer iemand wat oorlede is, se pos, maar besef jy dat jou familie jou nooit kan vervang nie? Staan genoeg tyd af aan hulle wat vir jou omgee.

7 Slegte dinge wat goedgenoeg-ouers moet vermy: Herhaal die foute van jou ouers

mother-and-tween-girl

4: Herhaal die foute van jou ouers

As ouers is ons geneig:

 1. om te doen wat ons ouers aan ons gedoen het, of,
 2. om die teenoorgestelde te doen as wat hulle aan ons gedoen het.

As dít wat aan ons gedoen is nie goed was nie (soos om té rigied op te tree met té veel reëls), sal ons òf daardie patroon navolg òf die teenoorgestelde doen (soos om geen grense of struktuur vir ons kinders te stel nie – wat net so sleg is). As jy deel was van ‘n slegte siklus wat jou gewond het, kan jy die siklus breek en met ʼn nuwe manier van ouerskap na vore kom wat ons goedgenoeg-ouerskap of sagte-oë-ouerskap noem, wat nie net goed vir jou kinders gaan wees nie, maar ook genesend vir jou.

Ons het gelees van ʼn ma wat op haar dogter geskree het: “Jy is ʼn vark! Jy pak niks weg nie!” Skielik was sy stomgeslaan, want die woorde wat sy as kind só gehaat het, het sy toe vir haar eie kind toegesnou. Sy was onbewus dat sy ou opnames uit haar kinderjare, wat in haar gedagtes gestoor was, vir haar kind gespeel het.

Raak bewus van hierdie goed wat jou ouers (in hulle onvolmaaktheid) aan jou gedoen het en jou daardeur gewond het. Poog dan om dit bewustelik nie teenoor jou kinders te doen nie.

Die goue reël van goedgenoeg-ouerskap: doen aan jou kinders wat jy gewens het jou ouers aan jou moes doen.

7 Slegte dinge wat goedgenoeg-ouers moet vermy: Shame jou kind

child-embarrassing-rex

3: Shame jou kind

Een van die slegste goed wat ouers kan doen, is om hulle kinders te shame en dit boonop soms voor ander mense! Uit Dorothy Nolte se klassieke stuk, Kinders leer wat hulle leef, kom hierdie veelseggende woorde:

As kinders leef met vernedering (shame)

Leer hulle om skuldig te voel

As kinders leef met aanmoediging

Leer hulle selfversekerdheid

Goedgenoeg-ouers wil nie hê dat hul kinders met skuldgevoelens en gevoelens van minderwaardigheid rondloop omdat hulle deur hulle ouers verneder is nie. Die gevaar van shaming is dat die kind die negatiewe “jy is…”-boodskappe (wat vernedering so graag meebring), “ek is…”-boodskappe maak. As die kind gedurig hoor “jy is useless”, begin hy/sy later dink én voel “ek is vir seker useless”!

Goedgenoeg- ouers weet ons dien ‘n vriendelike God wat diep oor ons bekommerd is en ons nooit sal shame nie, maar eerder verras met Sy genade. Laat ons as goedgenoeg-ouers ook so met ons kinders wees. Daarom werk goedgenoeg-ouerskap met die venster-en-spieël-beginsel wat nie probeer om ander te blame of te shame nie. In goeie tye kyk hulle by die “venster” uit en spreek hul waardering uit teenoor hulle kinders, teenoor hul omstandighede en teenoor God. In moeilike tye hou hulle ’n “spieël” op en doen selfondersoek. Wat sê dit oor my én hoe kan ek dit verbeter?

Dink twee keer dus wat jy sê en doen, maar as jy dan in ‘n oomblik van swakheid jou kind met ‘n “jy is…”-boodskap ge-shame het, gaan maak reg, sê jy is jammer, het dit nie bedoel nie en bevestig jou onvoorwaardelike liefde aan jou kind deur positiewe “jy is”-boodskappe te gee.

7 Slegte dinge wat goedgenoeg-ouers moet vermy: Jou huwelik tweede plaas

Just married couple, holding hands and walking in nature

2: Jou huwelik tweede plaas

Moenie overfocus op jou kinders en underfocus op jou huwelik nie. Dit is fataal vir jou kinders asook vir jouself. Ouers wat gedurig twis, veroorsaak ‘n gevoel van onveiligheid by kinders. Onthou, die beste geskenk wat ouers vir hulle kinders kan gee, is om mekaar lief te hê. Daarom is dit nodig dat julle sal fokus op “ons”. Hoe? Kry ʼn balans tussen julle huwelik en jul kinders:

 • Maak elke dag tyd om met mekaar te gesels – bad saam, drink koffie/tee saam – kry julle holy moments saam met mekaar.
 • Skeduleer “ons aande” waar julle net vir ʼn paar ure op mekaar kan fokus (hoor by mense van goeie verantwoordelike kinderoppassers as julle nie het nie).
 • Gaan soms vir ʼn naweek alleen weg. Hoe opwindend!

Julle verfrisde verhouding met mekaar werk positief in op jul kind(ers) se emosionele gesondheid en maak van die huis ‘n veilige tuiste. Ons weet, dinge werk soms nie uit tussen huweliksmaats nie, maar dan is dit steeds nodig dat julle respekvol teenoor mekaar sal optree, want julle bly immers steeds jul kinders se ouers vir wie hulle lief is en vir wie jul ʼn voorbeeld moet stel.